Ortopedik Aciller

Öne Çıkan Yazılar Ortopedik Aciller

Acil Tıp Asistanına Ortopedik Tüyolar

USMLE Soruları Açıklandı  ‘Bugün olduğu gibi her gün’ Zeynep Mektup Aldı Şato Kimse iyi gidiyorsun, oldu bu iş demeyecek ama mortalite, hangi ilaç, ...
Daha fazla okuyun 0
Öne Çıkan Yazılar Ortopedik Aciller

Konuşan Kemikler

Perilunat dislokasyonlar ‘Dağılım bir denge içindedir’ Solar Sistem Kendin Kemikler konuşur, anlatır. Nasıl oldu, nereden düştü, kaç kişiydiler, evde mi, havada mı. Fraktür ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Parmak Yaralanmaları ve Enfeksiyonları

Parmak Yaralanmaları ’11 Eylül’ Boeing 767 Hasta Ağırlık kaldırayım, kas yapayım diyen K yine 5 kg’lik ağırlığı serçe parmağı üstüne düşürür. Ağrıdan gözleri ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Salter-Harris

Salter-Harris Kırığı Dagon Hasta Sürekli hoplayan, hiç yerinde duramayan çocuk bir anda durdu, ailesinin ifadesi buydu. Kanepeden fırladı, koridora ulaşmaya çalıştı. F bundan ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Septik Artrit

Septik artrit, eklemlerdeki sinovyal zar ve sinovyal sıvının bakteriyel, viral ya da fungal etkenlerle oluşan iltihabıdır. On beş yaşın altında ve 55 yaşın üstünde ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

El Yaralanmaları

El yaralanmalarının acil değerlendirmesi: El yaralanmaları acil servis başvurularının en sık sebeblerindendir. Bu yaralanmalar kişinin iş gücünü yaşam standardını, ve kalitesini etkiler. Bu yüzden ekonomik ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Ayak Bileği Kırıkları

Ayak bileği kemiklerinin yaralanmaları Ayak bileği kemikleri  tibia, fibula ve talus’u içerir. Ayak bileği de eklem kıkırdağı, eklem kapsülü ve ligamentlere dayanara eklem stabilitesini sağlamaktadır. ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Avcı ve kayakçı başparmağı (Gamekeeper's Thumb ve Skier's Thumb)

Başparmak Ulnar Kollateral Bağ Yırtığı Gamekeeper’s Thumb ve Skier’s Tumb Başparmağın aşırı ulnar gerilmesine bağlı mekakarpofalangial eklemdeki ulnar kollateral bağda meydama gelen kopmadır. ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Dirsek Çıkığı

Dirsek Çıkığı Nedir? Dirsek Çıkığı büyük eklem çıkıklarının ikinci en sık görülenidir. Genellikle radius ve ulna birlikte çıkar ve bu çıkık ulnanın humerusla ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Bel ağrısı ve Lomber Disk hernisi Nedir?

Lomber Disk Hernisi Bel ağrısı şikayeti olan hastaların en önemli yakınması lokalize bel ve eşlik eden bacak ağrısıdır. Yavaş gelişen yaygın, batıcı, hareketle artan, ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Ayak Bileği Görüntüleme

Ayak Bileği Filmleri Ayak bileği travmalarında standart olarak  ön-arka, lateral grafi çekilmekteyken bazı merkezler 15 derece internal oblik (mortis) olmak üzere üç yönlü grafi ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Allis Manevrası

Allis Manevrası Nasıl Yapılır?   ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Sternoklaviküler Eklem Çıkığı

Sternoklaviküler Eklem Çıkıkları Sternoklaviküler eklem çıkıkları büyük eklem çıkıklarının en az rastlanılanıdır. Sıklıkla motorlu araç çarpışmalarıyla ilişkilidir. En yaygını anteriyor çıkıklardır ve omuza ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Patella Yaralanmaları

Patella Kırığı Patella vücudun en büyük sesamoid kemiğidir ve düşme gibi direkt kuvvetlerle ve indirekt kuvvetlerle kırılabilir. Çocuklarda patella kırıkları nadirdir. Distal patellar ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Karpal Tünel Sendromu

Median sinirin sıkışması ile oluşan karpal tünel sendromu, gergin transvers karpal ligamanlar ile çevri­li sinirin sıkışması ile oluşur. Herhangi bir du­rumda karpal tünelin şişmesine ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Gangliyon Kisti

Gangliyon ya da sinovial kist sinoviyal sıvının eklem ve tendon kılıfın­ da kistik oluşum şeklinde toplanmasıdır. Bu el bileği ve elin en yaygın gö­rülen durumlarından biridir. ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Akromiyoklaviküler Eklem Yaralanmaları nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Akromiyoklaviküler eklemde hassasiyet ve deformite. Klavikula yaralanmalarıyla karışabilir. Tanı radyografi ile doğrulanır ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Ayak Bileği Çıkıkları

Ayak bileğinin çıkıkları talusun  tibia ile olan ilişkisine göre tanımlanır.  Posterior çıkığı en sık karşılaşılanlardır ve plantar fleksiyondaki ayağın arkaya doğru kuvveti ile oluşur ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Ayak Bileği Yaralanmaları

Ayak Bileği Burkulmaları;  Genellikle inversiyon veya plantar fleksiyonda belirgin güç uygulanmasına ikincil ortaya çıkar. En sık etkilenen ligamentler ayak bileği burkulmalarının yaklaşık üçte ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Mallet Parmağı

Mallet Parmağı ( Çekiç Parmak ) Mallet parmağı sıklıkla sporla ilişkili distal falanksa darbe aldığında  ortaya çıkar. Distal falanks bağlanma yerinden ekstansör tendonun kopmasıdır, sonrasında ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Paronişi (Dolama)

Paronişi Nedir ? Nasıl tedavi edilir? Paranoşi tırnakların kenarındaki derinin yada tırnağın çevresindeki epidermis tabakasının enfeksiyonudur. Sıklıkla manikür, tırnak yeme  yada tırnak ucunda ki derinin travması ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Salter-Harris Sınıflaması

Salter-Harris Sınıflaması Salter harris fraktürü kemiğin epifiz plağını içeren kırıktır.çocuklarda uzun kemik kırıklarında %15 oranında görülür. Salter-Harris Tip I: Epifiz ile metafiz birbirinden ...
Daha fazla okuyun 0
talus kırığı
Ortopedik Aciller

Talus Kırığı ve Subtalar ÇıkıkIar

Talus Kırığı Talus kalkaneustan sonra ayağın ikinci büyük kemiği ve en sık yaralanan ikinci kemiğidir. Talus ayakta kas yapışmayan tek kemiktir, malleol ve ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Kalkaneus Kırığı

Kalkaneus tarsal kemiklerin en büyüğü ve en sık kırılanıdır, bunun yanında talus nadiren kırılır. En sık mekanizma aksiyal yüklenmedir, genellikle vertebra kırıklarıyla ilişkilidir. Ayak arka kısım kırıklarının meydana ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Aşil Tendonu Kopması ( Rüptürü )

Direkt veya indirekt güçlerle ortaya çıkabilir. Thompson testini kullan. Ortopedi konsültasyonu gereklidir. ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Posterior Ayakbileği Ateli

Posterior Ayakbileği Ateli Endikasyonları Distal tibia-fibula fraktürü Dislokasyonu azaltmak Şiddetli burkulma Tarsal/metatarsal frak. 12-15 kat kullanılır Üzengi ateli eklenerek özellikle anstabil burkulma ve ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Klavikula Kırığı

Klavikula (Köprücük Kemiği) Kırığı: Klavikula kırıkları %85 otadan  %5 medial %15 distal kenardan olmaktadır. Distal klavikula kırıklı çıkıklarında operasyon planlanır. Medial klavikula kırıklarında norovasküler ...
Daha fazla okuyun 22
Ortopedik Aciller

Ottowa Ayak ve Ayak Bileği Kuralları

Ottowa Ayak Bileği Kuralları Ayak bileğinde ağrı +Medial malleolde hassasiyet Lateral malleolde hassasiyet AS de 4 adım atamama;grafi endike Bu kurallar 18 yaşından küçükler ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Önkol Volar Atel

ÖNKOL VOLAR ATEL ENDİKASYONLARI -El-elbileği yumuşak doku yaralanması;burkulma,karpal tünel gece ateli -Elbileği frak,2.-5. Metakarp frak. -Dorsal atel eklemek stabilliği artırır.(sandwich atel) -Distal radius ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Dadı Dirseği Redüksiyonu

Dirsek Çıkığı Dadı Dirseği Redüksiyonunda Hangi Yöntemi Kullanalım ? Dadı dirseği özellikle 2-5 yaş arası çocuklarda sık görülür. Elbileğinden asılma, elbileğinden tutarak yukarıya ...
Daha fazla okuyun 4
Ortopedik Aciller

Tendinitler

Tendon Enflamasyonları Tendinitler genellikle etkilenen tendonun gerilmesine bağlı aşırı lokalize ağrı ile karakterizedir. Tendinit tekrarlayıcı aşırı kullanıma bağlı tendon ve çevre yapılardaki inflamasyon ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

De Quervain Sendromu

De Quervain Sendromu nedir ? Başparmak hareketleri ile el bileğinin başparmakta oluşan ağrılardır. Baş parmağın ve el bileğinin aşırı kullanımına bağlı olarak tendon ...
Daha fazla okuyun 0
subungual hematom
Ortopedik Aciller

Subungual Hematom Nedir?

Hematom tırnak ve altındaki distal falanksın rijit yapılar arasında sıkışması sonucu oluşur. Yer kaplayan hematom çok hassas tırnak yatağı ve matriks karşı artmış basınca sekonder şiddetli ağrıya neden olur. Tırnak yatağının basit yaralanması olduğu gibi parmakların fraktürü beraberinde eşlik edebilir. ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Asetabulum Kırıkları

Asetabulum Kırıkları Nelerdir             Asetabulum Kırıkları: Yüksek veya düşük enerjili travmalar sonucunda femoral başın asetabuluma yaptığı tahribat sonucu görülür. Özellikle yaşlılarda ...
Daha fazla okuyun 1
Ortopedik Aciller

Omuz Çıkığı Redüksiyonu

Omuz Çıkığı Nasıl Tedavi edilir? omuz çıkığı redüksiyonu   ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Posterior Dirsek Çıkığı

Posterior Dirsek Çıkığı Görsel Tanı ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Dirsek Çıkığı Redüksiyonu

Dirsek Çıkığı – Redüksiyonu ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Pelvis Kırıkları

Pelvis Kırıkları Hikaye Yaralanmanın mekanizması Darbe nereden, nasıl, neyle? Araç içi ise nerede oturuyordu? Emniyet kemeri takılımıydı? Hava yastığı var mıydı Araçtan fırladı ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Artrosentez Nasıl Yapılır? Nerede Kullanılır?

Artrosentez ne zaman kullanılır? Diz ekleminde dakikalar ile saatlerle ifade edilen sürelerde meydana gelen şişlik hemartrozdan şüphelendirmelidir. 4 saatten daha geç oluşan şişlik ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Diz Ligament Hasarları

Diz Ligament Hasarları Nelerdir?   Anteror Cruciate Ligament Hasarı Aşırı hiperextansion,tibianın aşırı internal rotasyonu , diz flexiyon-extansionda iken laterale aşırı hareketi çocukta nadir ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Fleksör Tenosinovit Nedir?

 Fleksör Tenosinovit Fleksör tendonlarının çevresini saran snoviyal kılıfın inflamasyonudur. Enfeksiyon veya inflamatuvar nedenlerle oluşabilir. Enfeksiyon yaralanmaya sekonder oluşmaktadır. Enfeksiyon veya inflamasyon sonucu oluşan sinovit, ...
Daha fazla okuyun 1
Ortopedik Aciller

Ayak Kırıkları Nelerdir?

Ayak kırıkları   Ayak kırıklarının çoğu subtalar ve intraartiküler kırıklardır. X-ray grafiler de bazı kompresyon fraktürleri atlanabilir. İzole naviküler, kuboid veya küneiform kırıklar ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Bursit nedir?

Bursit nedir?  Bursit bir bursa iltihabıdır. Normalde, bursa neredeyse hiç sürtünme olan bir kaygan yüzey sağlar. Bursa iltihaplandığı zaman bir sorun ortaya çıkar. Bursa da kayma ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Kalça Çıkığı Tedavi

Kalça Çıkıkları 6 saatlik gecikme /nörovasküler yaralanma varsa redüksiyon için ortopedist beklenmemeli Yeterli analjezi yapılmalıdır. 3 başarısız denemede > AVN riski yükselir Redüksiyon ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Kompartman Sendromu

Yaralanma sonrası kapalı bir fasya dokusu ile çevrili kas dokusunun olduğu her alanda olabilir.  En sık: bacak, önkol, ayak, el, gluteal bölge ve uylukta ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Diz Grafi Kriterleri

AP lateral oblik diz grafileri: Lateral grafide yağ-sıvı seviyesi (lipohemartrosis) ; intraartiküler kırık Oblik grafiler: internal oblik: lateral plato external oblik: medial plato ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Diz Çıkığı

Anterior Diz Çıkığı -Nörolojik vasküler yaralanmayı içeren gerçek acillerdir. Erkekte daha sık görülür,özellikle 3. Dekatta. Tüm diz çıkıkların %50-60 ı öne doğrudur. Aşırı ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Tibia ve Fibula Kırıkları Nelerdir?

 Tibia ve Fibula Kırıkları Tibia ve fibula bacak kemikleri olup tibia vücudun ağırlığını büyük bir kısmını taşıyan kemiktir. Kırıkları Tibia ve fibula arası membran ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Üzengi Ateli

Üzengi Ateli ENDİKASYONLARI Posterior atele benzer inver/evers ve plantar fleksiyonu azaltır. Ayak bileğinin ileri derece burkulmalarında kullanılır 12-15 kat ve 10-15 cm lik ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Alt Ekstremire Kırıkları

Trokanter Fraktürü Tedavi İstirahat Cerrahi; T.majör için 1cm’den büyük ayrılma T.minör den 2 cm’den büyük ayrılma Femoral kondil kırığı Popliteal arter ve derin peroneal sinire ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Kalça Çıkığı

Kalça Dislokasyonları Anterior Dislokasyon Mekanizma güçlü abdüksiyon ile femur başının kapsülün ön tarafından çıkması ile Ekstremite abdüksiyon ve eksternal rotasyonda Nörovasküler komplikasyonlar sık ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller

Uzunkol Posterior Atel

Uzunkol posterior atel endikasyonları Dirsek-önkol yaralanması Distal humerus fraktür İkili önkol fraktür Unstabil proksimal radius veya ulna fraktürü (sugar-tong tercih edilir.) Supinasyon-pronasyonu tam anlamıyla ...
Daha fazla okuyun 0
Ortopedik Aciller Radyoloji

Dirsek Kırığı

Dirsek Kırığı Bulguları Dirsek travmalarında radius başı kırılması nedeni ile dirsek lateral grafilerinde görülür. Dirsek supinasyon,pronasyon ve fleksiyon kısıtlılığı fizik muayene bulgularıdır. Yelken bulgusu ...
Daha fazla okuyun 0